3 Amalan Penting Penghafal Al Quran

Bagi Anda yang ingin menghafal Quran dan sudah meluangkan waktu untuk menghafalkan ayat-ayat suci setiap hari, maka alangkah lebih baik jika menggenapkan dengan beberapa amalan agar hafalan menjadi lebih lancar.

Amalan ini berfungsi sebagai penyucian jiwa seorang hafidz. Jika jiwa suci, maka pada akhirnya Allah akan mencintainya dan memudahkan untuk menghafal Al Quran. Tiga amalan ini selalu dilakukan oleh rasul dan kami praktekkan di Pesantren Darul Hikam Mojokerto.

Tahajud Penghafal Quran

Ibadah yang pertama yang lebih baik dilakukan adalah qiyamullail atau tahajud. Ibadah ini salah satu yang paling dianjurkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW.

Dalam surat Al Muzammil ayat 6 disebutkan “Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat dan bacaan di waktu itu lebih berkesan”.

Oleh sebab itu hampir semua pondok pesantren tahfidz Quran selalu memulai kegiatan dengan bangun pagi dan shalat tahajud. Nanti santri mulai murajaah secara mandiri sebelum setelah subuh setor kapada ustadz atau kyai.

Puasa Sunnah

Ibadah puasa merupakan salah satu bentuk penyucian jiwa yang sangat baik selain shalat malam. Bahkan meskipun sudah menghafal Al Quran ibadah ini tidak patut ditinggalkan.

Dengan puasa seseorang akan menahan diri dari marah, dusta, bertengkar, sehingga suci hatinya. Karena inilah nantinya calon hafidz lebih fokus dalam menghafalkan Al Quran.

“Jika salah seorang di antara kamu sekalian berpuasa maka janganlah berkata keji, marah, dan jika orang yang mencaci maki atau mengajak bertengkar hendaklah ia berkata ‘Sesungguhnya saya sedang berpuasa’ (Muttafaq Alaih).

Dzikir dan Doa Hafidz Quran

Amalan ketiga yang seringkali jangan dilupakan bagi seorang hafidz atau calon penghafal Al Quran adalah berdzikir dan berdoa. Amalan ini mententramkan hati agar tidak gelisah.

Di pesantren Darul Hikam Mojokerto setiap santri selepas shalat, utamanya subuh dan magrib dituntun untuk berdzikir lebih lama dari biasanya. Bahkan jika ada yang melanggar akan dihukum dengan shalat sunnah dan berdzikir juga.

Semua dengan harapan agar masing-masing santri menjadi lebih sabar dalam menghafal Al Quran. Alhamdulillah santri betah dan banyak yang mampu menghafal melebih dari apa yang kami kira dan targetkan. Semoga bermanfaat.

 

1 thought on “3 Amalan Penting Penghafal Al Quran”

Leave a Comment