Karya KH. Masruhan Choteb, M.A.

  • Terjemahan dan Syarh Al Hikam
    Bimbingan Menjadi Wali Allah
    2 Jilid masing-masing 800 halaman
  • Syariat Puasa dan Puasa-Puasa Sunat
  • Sejarah 133 Wira Terbilang di Zaman Rasulullah (Terjemahan dan Tambahan)
  • Panduan Menghafal Al Quran
  • Dll

Leave a Comment